Matte

Hej

Jag skriver på bloggen för att berätta att vi kommer att ha ett matteprov nästa onsdag. Provet kommer att vara på de två kapitel vi har arbetat med i höst. Kapitel 1 handlade om tid (sekunder, min, timmar, dygn, år m.m.). Kapitel 2 som vi arbetar med nu handlar om bråktal och avrundning av tal. Vill man träna mer hemma inför provet så kan man räkna Repetionssidorna i slutet av kapitel 2 i boken. Det är repetion av de två senaste kapitlen. Sen kan man även träna NOMP och elevspel på Ipaden.

Vill även påminna om att eleverna varje vecka har läxa i elevspel. Läxan ska vara klar senast fredag kväll. Läxorna är på saker vi tidigare har arbetat med t.ex. multiplikationstabeller, klockan, längdenheter m.m.

Om man behöver hjälp med en läxa så har man möjlighet att komma på studiestöd på onsdagar och fredagar.

/Peder


Prenumerera på nya blogginlägg

Pulkåkning

Imorgon fredag så kommer vi gå till pulkbacken vid Ekilla Gård Norra. Man får åka pulka, stjärtlapp, UFO eller något annat. Ta med det ni vill åka med, en hjälm och kläder för att vara utomhus i ca en timme. Hjälm är ett krav för att delta på lektionen. Vi har några stycken att låna ut som vi kommer att ta med.

/Therese och Peder


Prenumerera på nya blogginlägg

Matte

Hej

Som jag skrivit tidigare så lägger jag ut läxor i matte på elevspel varje vecka. Dessa läxor är för elevernas eget bästa så de kan repetera saker som de förväntas kunna. Det kan vara area-omkrets, klockan, multiplikationstabellen, bråk-procent-decimaltal osv. Dessa läxor kommer inte ingå i elevernas samlade bedömning/betyg (eftersom det går att ta reda på svaren eller få hjälp av någon annan) men det ger dem själva och er en fingervisning om vad ert barn redan kan och vad de kan behöva träna mer på. Om ni ser att det är något som är svårt så går det att hitta liknande uppgifter på både NOMP och elevspel. Jag kan även hjälpa dem med detta i skolan om dem vill få något förklarat. Senaste läxan var det bara 6 av 27 elever som gjorde klar. Tre  elever gjorde delar av läxan och resterande elever gjorde ingenting av läxan. Denna veckas läxa ska vara klar innan måndag och sen lägger jag ut en ny läxa som är från måndag till nästa söndag.

Om någon har glömt sitt lösenord till elevspel så har jag, Malin och Jessica tillgång till allas lösenord så att vi kan hjälpa till med detta.

Med vänliga hälsningar,

Peder


Prenumerera på nya blogginlägg